Η κινητήριος δύναμη του έμπειρου προσωπικού μας είναι η ΑΓΑΠΗ.

Το προσωπικό, που πλαισιώνει τη μονάδα περιλαμβάνει:

  • Διευθύνουσα
  • Επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό γενικής ιατρικής
  • Νοσηλευτικό προσωπικό
  • Ψυχολόγο
  • Φυσικοθεραπευτή
  • Προσωπικό υπολοίπων τμημάτων ( καθαριότητας, κουζίνας, προμηθειών, συντήρησης, κλπ).