Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου στις 3/4/2022. Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (πρόεδρος)
ΣΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αντιπρόεδρος)
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ ΕΦΗ (γεν. γραμματέας)
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ταμίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (μέλος)
ΑΓΑ ΑΝΝΑ (μέλος)
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (μέλος)