Το ΣΧΑ ενημερώνει τακτικά σε συναντήσεις τα μέλη της οικογένειας για την ευημερία του αγαπημένου τους προσώπου και ενθαρρύνει τη συμμετοχή της οικογένειας στη λήψη αποφάσεων και στον προγραμματισμό της φροντίδας τους:

1) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Καλείτε σε απευθείας γραμμή τον συγγενή σας
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο 09.00-17.00

2) ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μέσω viber κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία μας για να ορίσετε την ώρα της κλήσης.

3) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

Οι συγγενείς έχουν τη δυνατότητα, μετά από προγραμματισμό να συναντηθούν με τον δικό τους άνθρωπο στον χώρο της μονάδας.