Η «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (ΟΧΓ)» είναι φιλανθρωπικό σωματείο, αναγνωρισμένο από το κράτος και την Εκκλησία της Ελλάδος. Ιδρύθηκε, με τη χάρη του Θεού, από την αείμνηστη Χρύσω Πέππα, το 1942, με αποστολή την καλλιέργεια της ορθόδοξης πίστης και το φιλανθρωπικό έργο. Με την απόφαση υπ’ αριθμ. 6258/1953 του Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε από το κράτος ως φιλανθρωπικό σωματείο.

Η «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ» συνεχίζει το πνευματικό και κοινωνικό της έργο στις σημερινές συνθήκες. Το πνευματικό έργο συνίσταται, υπό τις ευλογίες της μητρός Εκκλησίας και κατά τη διδασκαλία αυτής, στη διάδοση των Χριστιανικών Αληθειών της ορθόδοξης πίστης. Το κοινωνικό έργο επιτελείται με φιλανθρωπικά έργα, με πυξίδα και όραμα την αγάπη του Χριστού.

Το πνευματικό έργο επιτελείται με

  • τακτικές ομιλίες, στην αίθουσα του Σωματείου, Κάνιγγος 12, και στο «Σπίτι της Χριστιανικής Αγάπης», στα Μελίσσια,
  • ομάδες μελέτης της Αγίας Γραφής
  • εκδηλώσεις πνευματικού περιεχομένου (θεατρικές παραστάσεις, συνεστιάσεις, εκδρομές, κλπ.)

Το κοινωνικό έργο επιτελείται με

  • τακτικές επισκέψεις μελών του Σωματείου σε νοσοκομεία και γηροκομεία
  • τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και της συντήρησης της μη κερδοσκοπικής Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Η μη κερδοσκοπική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (ΣΧΑ)» λειτουργεί ως μία σύγχρονη ΜΦΗ για ηλικιωμένες γυναίκες, κάποιες εκ των οποίων είναι άπορες ή διαθέτουν ελάχιστους πόρους και δεν διαθέτουν στενό συγγενικό ή κοινωνικό περιβάλλον.

Αποστολή του ΣΧΑ είναι η μη κερδοσκοπική παροχή των υπηρεσιών του σε ηλικιωμένες γυναίκες με κριτήρια επιλογής των περιθαλπομένων αμιγώς φιλανθρωπικά και κοινωνικά.

Με άξονα την ανιδιοτελή και ανυπόκριτη χριστιανική αγάπη, όπως μας παραδόθηκε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το ΣΧΑ δεν κάνει ουδεμία διάκριση μεταξύ των περιθαλπομένων. Όσες εξ αυτών δύνανται και επιθυμούν να καταβάλουν, ως δωρεά, μέρος των εισοδημάτων τους για τη στήριξη της λειτουργίας του, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η απόφασή τους αυτή δεν τους παρέχει κανένα πρόσθετο δικαίωμα, αλλά αποτελεί συμβολή σε ένα έργο, του οποίου αποκλειστικοί πόροι είναι προσφορές και δωρεές των μελών και φίλων της ΟΧΓ. Το ΣΧΑ έχει δεσμευτεί να προσφέρει με υπευθυνότητα και συνέπεια στις περιθαλπόμενες παρηγορητική και εξατομικευμένη φροντίδα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευημερία και την αξιοπρέπειά τους στα τελευταία χρόνια της ζωής τους.

Όραμα του ΣΧΑ είναι η παρακαταθήκη της ιδρύτριας της ΟΧΓ «οι έχοντες για τους μη έχοντες και η παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων υψηλού επιπέδου στις ηλικιωμένες περιθαλπόμενες.