Το ΣΧΑ εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας για τις ηλικιωμένες γυναίκες που φιλοξενεί, το οποίο εστιάζει στη διατήρηση της σωματικής και συναισθηματικής ευεξίας τους και προσφέρει μια πολύπλευρη προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες τους. Τα στάδια είναι τα εξής:

Αρχική αξιολόγηση:

Πριν την οριστική λήψη απόφασης για την εισαγωγή της κάθε περιθαλπόμενης διενεργείται ενδελεχής αρχική αξιολόγηση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας της, μαζί με αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής της. Η αξιολόγηση διενεργείται από τον ιατρό της μονάδας μέσω των ιατρικών εξετάσεων που συνυποβάλλονται με την αίτηση εισαγωγής και την προσωπική ιατρική εξέταση, αλλά και μέσω συνέντευξης με την αιτούσα και τους συγγενείς της από την Διευθύνουσα. Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης καταγράφονται σε έκθεση προς το ΔΣ της ΟΧΓ, που θα λάβει και την τελική απόφαση εισαγωγής.

Προσαρμοσμένο σχέδιο περίθαλψης και φροντίδας:

Για κάθε περιθαλπόμενη, ο ιατρός της μονάδας συντάσσει εξατομικευμένο σχέδιο περίθαλψης και φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τις ασθένειες από τις οποίες τυχόν πάσχει και τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει. Η Διευθύνουσα συμπληρώνει το σχέδιο αυτό με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της περιθαλπόμενης, με πρώτη μέριμνα την επιλογή της καταλληλότερης «συγκατοίκου», με βάση και τις διαθέσιμες κλίνες. Το σχέδιο περίθαλψης και φροντίδας αναθεωρείται και ενημερώνεται τακτικά για να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των περιθαλπόμενων.

Φροντίδα Υγείας:

Διενεργούνται τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι (τουλάχιστον ανά εβδομάδα) από τον ιατρό της μονάδας του συνόλου των περιθαλπόμενων για την παρακολούθηση και τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων και καθορισμό του προγράμματος διατροφής. Το Γραφείο Διεύθυνσης διαχειρίζεται κεντρικά τα φάρμακα και την όποια αγωγή απαιτείται. Κατά περίπτωση προγραμματίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης για φυσικοθεραπεία.

Παρακολούθηση Υγείας:

Με τις ημερήσιες επισκέψεις του ιατρού γίνεται τακτική παρακολούθηση της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικών σημείων, της αρτηριακής πίεσης και των ελέγχων βάρους και συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και των πιθανών παρενεργειών.

Mεταφορά με ασθενοφόρο:

Από το ΣΧΑ στο νοσοκομείο ή πίσω, καλύπτονται διακομιδές μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ιδιωτικών ασθενοφόρων και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, που η μεταφορά της περιθαλπόμενης είναι αδύνατη με άλλο μέσο (ΕΚΑΒ, ΙΧ).

Διατροφή και δίαιτα:

Το ΣΧΑ απασχολεί μαγείρισσα, η οποία εφαρμόζει ισορροπημένο πρόγραμμα γευμάτων με προσοχή στους διατροφικούς περιορισμούς ή προτιμήσεις.

Οι ένοικοι παίρνουν τα γεύματά τους στην κεντρική τραπεζαρία μέσα ένα ευχάριστο κλίμα εκτός και αν επιθυμούν να γευματίσουν στα δωμάτιά τους.

Όλο το προσωπικό είναι πάντα πρόθυμο βοηθήσει όσους από τους ενοίκους χρειάζονται βοήθεια κατά τη διάρκεια των γευμάτων όπως να παρακολουθεί τακτικά την ενυδάτωση για την πρόληψη της αφυδάτωσης.

Ασφάλεια και Κινητικότητα:

Στο ΣΧΑ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης πτώσης και διατίθεται μεγάλη ποικιλία βοηθημάτων κινητικότητας. Το νοσηλευτικό προσωπικό διενεργεί διαρκώς αξιολογήσεις κινητικότητας για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και την πρόληψη της μυϊκής ατροφίας των περιθαλπόμενων. Τα δωμάτια του ΣΧΑ είναι εφοδιασμένα με σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης και, επιπρόσθετα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, μπορούν οι περιθαλπόμενες να ζητήσουν άμεση βοήθεια εάν χρειαστεί.

Συναισθηματική ευεξία:

Εθελοντής Ψυχολόγος αξιολογεί τακτικά, ανά εβδομάδα, την ψυχική υγεία των περιθαλπόμενων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων όπως η κατάθλιψη, το άγχος ή η γνωστική έκπτωση. Σε συνεργασία με εξωτερικές ομάδες οργανώνονται ομαδικές δραστηριότητες (μουσικοθεραπεία, θεατρικό παιγνίδι, κλπ.) για τη γνωστική διέγερση όπως και για την καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης.

Τακτική αξιολόγηση:

Η τακτική αξιολόγηση και προσαρμογή του προγράμματος από το Γραφείο Διεύθυνσης είναι το κλειδί για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας και υποστήριξης προς τις περιθαλπόμενες.