Μαρτυρίες για τη Χρύσω Πέππα

Ευάγγελος Βύνιος

Πολύπλευρος προσωπικότης αφού εγκατέλειψε τάς θετικάς επιστήμας, πού έσπούδασεν, αφιερώθη ολοκληρωτικώς εις τόν Χριστόν, είς τόν οποίον καί επίστευσεν απόλυτα, μέ πίστιν είς πολύ μεγάλον βαθμόν. Ειργάσθη μέ αγώνα σκληρόν ....

2024-01-30T15:23:35+02:0030 Ιανουαρίου, 2024|Μαρτυρίες για τη Χρύσω Πέππα|

Α. Ν. Χατζηαργυρίου

Στήν πνευματική μας Μητέρα κα. Χρύσω Πέππα.Κοντά σου... μ' έφεραν τά βήματα μου Μητέρα μας πνευματική πού σάν τήν φυσική μας τήν μητέρα, μάς περιβάλλεις μέ στοργή καί αγάπη περισσή. ....

2024-01-30T15:23:23+02:0030 Ιανουαρίου, 2024|Μαρτυρίες για τη Χρύσω Πέππα|

Ευάγγελος Βύνιος

Πολύπλευρος προσωπικότης αφού εγκατέλειψε τάς θετικάς επιστήμας, πού έσπούδασεν, αφιερώθη ολοκληρωτικώς εις τόν Χριστόν, είς τόν οποίον καί επίστευσεν απόλυτα, μέ πίστιν είς πολύ μεγάλον βαθμόν. Ειργάσθη μέ αγώνα σκληρόν ....

2024-01-30T15:21:59+02:0030 Ιανουαρίου, 2024|Μαρτυρίες για τη Χρύσω Πέππα|

†Μαρία Παπαχρονοπούλου, Υπεύθυνη – Διευθύντρια στo Σπίτι της Χριστιανικής Αγάπης

Με Ιδιαίτερη συγκίνηση καί ευγνωμοσύνη ενθυμούνται όλοι - καί κατ' εξοχήν ή υπογράφουσα με αυθόρμητο καί υίικό τρόπο αυτές τίς σκέψεις - την πνευματική καί αγιαστική ακτινοβολία της πραγματικής μητέρας ....

2024-01-30T15:20:53+02:0030 Ιανουαρίου, 2024|Μαρτυρίες για τη Χρύσω Πέππα|
Go to Top