Ή πνευματική μου μητέρα Χρύσω Πέππα – ήταν πλημμυρισμένη μέ τήν χάρι τού Αγίου Πνεύματος θά τής είμαι ευγνώμων σ’ όλη μου τήν ζωήν γιά τήν πνευματική τροφή πού μού μετέδωσε καί γιά τήν άπειρη αγάπη της. Ή μνήμη της θά μού μείνη αιωνία.