Στήν πνευματική μας Μητέρα κα. Χρύσω Πέππα.Κοντά σου… μ’ έφεραν τά βήματα μου Μητέρα μας πνευματική πού σάν τήν φυσική μας τήν μητέρα, μάς περιβάλλεις μέ στοργή καί αγάπη περισσή.

Μέσα στά χρόνια μου έχω συναντήσει ανθρώπους τού Θεού πολύ ευσεβείς μ’ αυτό πού βρήκα στήν πνευματική μας τήν μητέρα κ. Πέππα είναι τό κάτι άλλο, πού λεν πώς συναντάς μες στή ζωή.

Είναι ή ίδια ή ζωή, είναι ή ελπίδα, είναι ή βάση όπου μπορείς νά στηριχθείς, νά σταθεροποιήσεις τήν ταλαντευόμενή σου πίστη, νά πάρεις ψυχική ανάταση καί νά ανασυνταχθείς. Σέ μένα πρόσφερε βάλσαμο στην απελπισία, ελπίδα στην καρδιά καί πίστη θετική εις την αμφιβολία.

Αναρωτιέμαι: Είναι ό λόγος της; είναι ή γλύκα τού χαμόγελου της, τό βάθος της ψυχής και ή αλήθεια των ματιών της; καί απαντώ είναι…ή αντανάκλαση στά όσα έχει ακούραστα προσφέρει γιά νά συνδράμει καί νά ανακουφίσει την κάθε μιά δοκιμασμένη μας ψυχή.

Είναι ή χάρις τού Κυρίου τού Χριστού μας πού από χρόνια έχει ενστερνισθεί! Είναι ή βαθειά ορθόδοξη της Πίστη οπού σέ κάθε βήμα της την φωτίζει καί τήν οδηγεί!

Για όλα σου αυτά σ’ ευχαριστούμε καί δεόμεθα εις τόν Θεόν υγείαν καί μακροημέρευση νά δίνει γιά νά μας εμψυχώνεις πάντα καί νά μάς οδηγείς στό μονοπάτι τό σωστό κοντά εκεί στον Κύριόν μας τό ΧΡΙΣΤΟ.

Θά ήθελα πάρα πολλά ακόμη νά προσθέσω γιά τήν ακάματη καί ευσεβή αυτή γυναίκα πού απ’ τό λόγο της τό θείο πολλές ψυχές έχουν ανακουφιστεί, αρκούμαι όμως εις τό νά ευχηθώ πώς είναι δίκαιον άπό τά τώρα ή ΧΡΥΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΠΠΑ, Απόστολος της Ορθοδόξου Χριστιανικής Γωνιάς και Αθηνών νά ανακυρηχθεί.