Ιστοσελίδα: www.gonia.gr
E-mail: info@gonia.gr
28/6 Παρασκευή
Δημοσίευση: Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

01122007001_240

 Ἂν δεῖς κάποιον νὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὰ πάθη, μὴ μισήσεις τὸν ἀδελφό, μὰ τὰ πάθη ποὺ τὸν πολεμοῦν, κι ἂν τὸν δεῖς νὰ τυραννιέται ἀπὸ κακὲς ἐπιθυμίες, πιὸ πολὺ νὰ τὸν σπαχνισθεῖς, μὴ τυχὸν καὶ σὺ πειρασθεῖς, ἀφοῦ εἶσαι τρεπτὸς καὶ εὐάλωτος στὴν εὐπερίστατη ἁμαρτία.

Γράφει: Ὅσιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος