Πρωϊνή προσευχή
Δημοσίευση: Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2005

Επουράνιε Πάτερ,

Συ παρακολουθείς και αγρυπνείς πάντοτε υπεράνωτων πιστών και αφοσιωμένων εις Σε δούλων Σου και τους διαφυλάττεις ασφαλείς υπό την κραταιά Σου προστασία.

Συ, δια την πατρική Σου αγαθότητα, ευδόκησες να με προστατεύσεις και κατά την παρελθούσα νύχτα και να με αναστήσεις από τον ύπνο ασφαλή και υγιή.

Σε ευχαριστώ διότι μου χάρισες την ευεργεσία αυτή και με οδήγησες εις την αυγή της ημέρας.

Σε παρακαλώ δε, πολυεύσπλαχνε Πάτερ, να δείξεις και σήμερα προς εμέ την αυτή αγαθότητα, διαφυλάττων την ψυχήν και το σώμα μου από κάθε επιβουλή και επήρεια ορατών και αοράτων εχθρών.

Να με προφυλάξεις, ώστε ούτε να σκεφθώ, ούτε να πω, ούτε να πράξω κάτι που θα λυπήσει το Άγιο Πνεύμα και θα προσβάλει την πατρική Σου αγαθότητα και θα γίνει επικίνδυνο δι’ εμέ και επιβλαβές για τον πλησίον μου.

Ενίσχυσέ με, ώστε όλες μου οι πράξεις να είναι σύμφωνες κατά πάντα προς το άγιο θέλημά Σου.

Αξίωσέ με να συντελέσω και εγώ σήμερα να δοξαστεί το άγιο Όνομά Σου.

Βοήθησέ με να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου κατά την ημέρα αυτή και να ευεργετήσω τον πλησίον μου, τον οποίον πρέπει να αγαπώ όσο και τον εαυτό μου.

Αξίωσέ με να κλείσω την ημέρα αυτή με δοξολογία και ευχαριστία προς σε δι’ όσα ειργάσθεις δια μέσου εμού.

Αλλά και κάθε εσπέρα τοιαύτας δοξολογίας δια του στόματος και της καρδίας να σου αναπέμπω, μέχρι ότου, φθάσω εις την εσπέρα της παρούσης ζωής, μέχρι ότου κλείσω και την τελευταία ημέρα της, δια να περάσω πλέον εις την άλλη ζωή και καταταχθώ εις τα τέκνα του φωτός, εις τους κληρονόμους Σου του Πατρός και συγκληρονόμους Ιησού Χριστού.

Αμήν.

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_