Όπτινα
Δημοσίευση: Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2005

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω

με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου

φέρνει η σημερινή ημέρα.

Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου

ολοκληρωτικά στο άγιο θέλημά Σου.

Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ

με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την

πεποίθηση ότι προέρχονται από Σένα.

Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα

συναισθήματά μου.

Μη με αφήνεις να ξεχνάω, ότι τα πάντα

προέρχονται από Σένα.

Δίδαξέ με, να συμπεριφέρομαι σε

όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε

να μην συγχύζω και στεναχωρώ κανέναν.

Δός μου την δύναμη να υποφέρω τον

κόπο της ημέρας.

Δίδαξέ με, να προσεύχομαι,

να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ

και να αγαπώ.

Αμήν.

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_